About Us

Mae amaethyddiaeth wedi newid llawer yn y blynyddoedd diwethaf, mae organig yn dod yn dominyddu mewn amaethyddiaeth gyda chyfraniad gyfeillgar maethiad, iechyd, a gwyrdd i'r amgylchedd. Rydym yn ymrwymo ein hunain i maethlon y pridd a phlanhigion gan y cyflenwad parhaus a chytbwys maetholion fel mater organig (asid humic), NPK, asidau amino ac elfennau hybrin, ac ati. Fel y deunyddiau o darddiad naturiol a argymhellir ar gyfer ffermio organig hynod, enwedig maes cnydau, garddwriaeth a gwyrdd-dy yn ogystal. NatureTech yn gwmni deinamig yn cynnig ystod lawn o wrtaith organig ar gyfer ffermio organig. Mae cyflenwad o fewnbynnau ansawdd ardystiedig gan Asiantaeth ardystio organig yn ein cryfder mawr. Cynhyrchion mwy arbennig a ddatblygwyd i blanhigyn penodol mewn gwlad benodol yn ein nod i gyflawni yn y dyfodol. gadael i weithio gwyrthiau gwyrdd â natur.

Mwy
News

Dywedwch wrth Stori Gwanwyn Asid HumigMae rhywfaint o ddatblygiad diwydiannol asid humig sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, er mwyn "technegau, sef cytûn â chanolfan" y "gwanwyn cyntaf", yn debyg i hadau, ysgogi, gwreiddio, taenu, taflu, chwarae'r "harmoni pridd" o'r arwydd daear , wedi bod yn Tsieina yn dangos bywiogrwydd. Mae asid humig "ail wanwyn" i "iechyd y bobl fel y ganolfan", fel blody...