Cartref > Newyddion > Cynnwys

Dadansoddiad o'r Swyddogaeth a'r Prospect O Gwrtaith Organig Mewn Amaethyddiaeth Yn Tsieina

Aug 23, 2018I ddeall yn gywir rôl gwrtaith mewn datblygu cynaliadwy a sicrhau diogelwch bwyd. Gwrtaith yw "grawn" grawn. Y cynnyrch cnwd uwch, y mwyaf o ofynion maeth. Yn achos datblygiad amaethyddol dwys iawn, ni all y dull sy'n dibynnu ar gylchrediad ecolegol naturiol ychwanegu at ofynion maetholion cnydau sy'n cynhyrchu uchel. Mae'r ateb sylfaenol i effeithiau negyddol gwrtaith yn gorwedd yn y defnydd rhesymegol o wrteithiau. Rhaid inni gydymffurfio â'r cysyniad sylfaenol o ddatblygiad gwyrdd, sefydlu'r consensws sylfaenol bod amaethyddiaeth fodern yn amhosibl o wrtaith cemegol, a sicrhau datblygiad cynaliadwy amaethyddiaeth a chymdeithas.


image.png


1) Rhoddir pwyslais ar effaith gwrtaith a'u prosesau cynhyrchu ar adnoddau a'r amgylchedd


Mae diwydiant gwrtaith yn ddibynadwy o ran adnoddau ac mae ynni'n dibynnu ar ddiwydiant, ar yr un pryd, ynni ac adnoddau ac yn cefnogi'r sail ddeunydd ar gyfer datblygu cymdeithas yn y dyfodol, bob blwyddyn oherwydd gwrtaith nitrogen, mae angen cynhyrchu gwrtaith ffosffad yn Tsieina i fwyta symiau mawr o adnoddau trydan, glo, dŵr a mwynau, yn y broses o brosesu uwchradd gwrtaith, hefyd yn defnyddio llawer iawn o ynni, yn cynhyrchu allyriadau penodol. Yn benodol, dylid mynd i'r afael â phroblem ffosffogypsum.


2) Mae dealltwriaeth lawn o effeithlonrwydd gwrtaith yn sylfaen i golli pwysau


Fel y gwyddom i gyd, er mwyn gwarantu diogelwch bwyd, mae'n rhaid gwarantu rhywfaint o dderbyn cnydau maethol. Ar yr amcan o ostwng faint o wrtaith a sicrhau faint o amsugno, yr unig ffordd yw cywasgu'r gwahaniaeth rhwng faint o faetholion a faint o amsugno. Y ffordd o gywasgu'r gwahaniaeth hwn yw cynyddu effeithlonrwydd. Felly, mae gadael i gynyddu'r effaith i leihau pwysau yn ddall yn lleihau pwysau, hefyd yn lleihau pwysau aneffeithiol.


3) Yn trin y berthynas rhwng gwrtaith organig a gwrtaith anorganig yn briodol


Mae gwrteithiau organig yn chwarae rhan bwysig yn hanes datblygiad dynol. Fodd bynnag, gyda datblygiad cymdeithas a chynnydd gwyddonol, mae gwrteithiau organig yn chwarae rôl lai a llai mewn cynhyrchu amaethyddol, yn enwedig wrth ddarparu elfennau maetholion ar gyfer cnydau. Yr hyn a oedd unwaith y daeth gwrtaith organig yn llygrydd amgylcheddol pwysig. Rhaid inni ddeffro'r ffaith ei bod yn amhosibl dychwelyd i'r cyfnod blaenorol o ailgylchu gwrtaith organig o dan amodau'r gymdeithas fodern. Fodd bynnag, o safbwynt ailgylchu deunyddiau'r ddaear, mae'r ateb presennol i wastraff organig yn dibynnu'n bennaf ar ficro-organebau pridd, hynny yw, i'w cymhwyso i dir fferm. Ar y naill law, datrysir llygredd gwastraff organig; ar y llaw arall, gellir chwarae swyddogaeth pridd ffrwythloni organig i wneud y defnydd gorau o'i gynhyrchion.

image.png