Cartref > Newyddion > Cynnwys

Amino Asid Cyflymu Twf Oen

Oct 26, 2017

Mae asidau amino yn sylweddau pwysig yn yr ymennydd, cynnwys asid amino hyd at 90% neu fwy. Canfu ymchwil biolegol fod pobl yn smart, doethineb, ac mae ei ymennydd enfawr yn amhosibl. Roedd pobl yn esblygiad y broses, yn meistroli'r gallu i gael protein (asidau amino), mor IQ datblygedig iawn, ac yn raddol yn dominyddu y byd.

Mae arbrofion yn dangos bod faint o asidau amino yn yr ymennydd, sy'n pennu lefel y wybodaeth ddynol a'r cof, yr ymennydd, yn gwella cof yr allwedd yw gwneud maeth asid amino. Yn ogystal, mae gan yr asidau amino yr effeithiau a'r effeithiau canlynol:

1, dileu blinder, cadw'n egnïol, gwella statws is-iechyd

Gall tryptoffan leddfu straen, osgoi iselder, pryder ac emosiynau sefydlog, sefydlog eraill, er mwyn cynnal egni cryf.

2, i wella ansawdd y cwsg

Mae Tryptophan yn cael effaith hybu cysgu, "pills cysgu naturiol" yn y byd.

3, i wella imiwnedd

Mae asidau amino yn ddeunydd sylfaenol y system imiwnedd dynol, mae nifer ac ansawdd asidau amino, a swyddogaeth y system imiwnedd yn gysylltiedig yn agos â'r cryf, tryptoffan, ffenylalanîn, lysin yw'r deunyddiau crai angenrheidiol i gynhyrchu gwrthgyrff, ychwanegu cydbwysedd cynhwysfawr O yr asidau amino, yw gwella system imiwnedd y corff.

4, i hybu clefyd, adferiad ôl-weithredol

Gall asidau amino branched (leucine isoleucine a valine) gyflymu cyfradd adfer y claf.

A all asidau amino wella imiwnedd?

Plant gan nad yw system imiwnedd y corff wedi datblygu eto, mae synthesis gwrthgyrff yn y corff dynol yn isel, gan arwain at wrthsefyll bacteria tramor ac ymosodiad firws o gelloedd phagocytig (fel celloedd gwaed gwyn) yn llai hyfyw, llai, felly mae'n hawdd i heintio amrywiaeth o glefydau. Gall asidau amino gyflymu'r synthesis o immunoglobulin dynol, o'r cynnydd sylfaenol mewn imiwnedd, er mwyn atal annwyd, twymyn, peswch a chlefydau eraill.

Cyflymu twf esgyrn

Mae bonynnau'n cynnwys matrics esgyrn a mwynau esgyrn: matrics esgyrn sy'n cynnwys asidau amino yn bennaf, yn pennu siâp esgyrn, maint a hyblygrwydd; Mwynau esgyrn sy'n cynnwys calsiwm yn bennaf, yn pennu dwysedd esgyrn a chaledwch. Felly, asidau amino a chalsiwm yw'r prif "ddeunyddiau adeiladu" sy'n ffurfio esgyrn.

Mae corff y plant yn y cyfnod o dwf a datblygiad cyflym, mae'r galw am galsiwm yn fawr iawn. Fodd bynnag, ychydig iawn o bobl sy'n gwybod na ellir gwahanu plant yn y cyfnod datblygiadol o galsiwm o asidau amino. Asidau amino yw'r "porthorion" o wahanol fwynau ac elfennau olrhain yn y corff. Y corff dynol yn atodiad calsiwm, haearn, sinc, seleniwm a mwynau eraill ac elfennau olrhain, yr angen am asidau amino a phroteinau i'w cludo trwy'r corff. O'r fath fel diffyg asidau amino, ni ellir anfon yr elfennau hyn a mwynau hyn yn effeithiol at wahanol organau y corff dynol, byddant yn parhau i arwain at ddiffyg mwynau ac elfennau olrhain yn y corff.