Cartref > Newyddion > Cynnwys

Gwella Amino Asid

Aug 02, 2017

Mae asidau amino yn cael effaith fawr ar dwf a datblygu cnydau. Amino Acid Mae llawer o staff amaethyddol yn dweud bod asidau amino yn "gwrtaith gwraidd". Y prif effaith ar y system wreiddiau yw ysgogi rhaniad a thwf celloedd meristem gwraidd, cynyddu gwreiddiau uwchradd, gwreiddiau'n cynyddu, ymestyn gwreiddiau Amino Acid, ac yn y pen draw, arwain at amsugno cnydau dŵr a maetholion yn fawr iawn.

Mae asidau amino yn y planhigyn ar ôl y planhigyn i ysgogi'r prif rôl yn y cynnydd mewn cryfder anadlu, ffotosynthesis cynyddol, cynyddu amrywiaeth o weithgaredd ensymau, Amino Acid fel bod y ffrwythau ymlaen llaw yn lliwio, yn aeddfed, yn cynhyrchu cynnyrch uchel a chynyddu.

Cynyddu ymwrthedd planhigion i ffosfforws a photasiwm; Amino Asid yn gwella ymwrthedd planhigion; mae gan dwf planhigyn, yn enwedig ffotosynthesis rôl unigryw i'w hyrwyddo, gall gynyddu cynnwys planhigion cloroffyll, gwella gweithgaredd ensymau, hybu treiddiad carbon deuocsid, Amino Acid fel bod ffotosynthesis mwy egnïol, I wella ansawdd cnwd, cynyddu cynnwys Vc a siwgr rôl bwysig.

Asid amino yw'r sylwedd mwyaf sylfaenol sy'n gyfystyr â'r protein biolegol ac mae'n gysylltiedig â'r gweithgaredd bywyd. Mae'n uned sylfaenol moleciwla protein yn yr organeb, ac mae'n gysylltiedig yn agos â'r gweithgaredd bywyd biolegol. Mae ganddo swyddogaeth ffisiolegol arbennig yn y gwrthgyrff, mae Amino Acid yn un o'r maetholion anhepgor yn y corff.

(Nitrogen, ffosfforws, potasiwm, haearn, copr Amino Acid, manganîs, sinc, alwminiwm, boron, ac ati), sydd eu hangen ar gyfer twf a datblygu planhigion, Amino Acid trwy ddefnyddio ei asid amino fel swbstrad, gan ddefnyddio ei weithgaredd arwyneb enfawr a gallu assugno a chadw, Trwy gymhleth cymhleth a chymhleth cymhleth organig, anorganig. Ni all y gwrtaith hwn gynnal nifer fawr o elfennau o'r rhyddhau araf a defnydd llawn, Amino Acid ond hefyd i sicrhau sefydlogrwydd elfennau olrhain ac effaith hirdymor. Mae ganddo effaith dda o wella anadliad planhigion, gwella proses ail-greu planhigion a hyrwyddo metaboledd planhigion.

Gall hyrwyddo ffotosynthesis a ffurfio cloroffyll, a gall hyrwyddo a gweithredu'r prosesau ffisiolegol a biocemegol megis gweithgaredd yr ocsid, Amino Acid gweithgaredd yr ensym, germin hadau, amsugno maetholion a'r twf gwreiddiau a datblygu. Yn benodol, mae ei affinedd ar gyfer planhigion yn debyg i unrhyw sylwedd arall. Amino Asid Effeithiolrwydd set gwrtaith asid amino o wrtaith organig hirdymor, gwrtaith sefydlog, sefydlogrwydd bio-gwrtaith ac effeithlonrwydd micro-gwrtaith yn ei chyfanrwydd. Dyma brif drafod y gwrtaith wrth gymhwyso asidau amino mewn amaethyddiaeth.

Hyrwyddo ffurfio agregau pridd: agregau pridd yw'r uned sylfaenol o strwythur pridd. Gall defnyddio asidau amino newid y cynnwys halen pridd yn rhy uchel, Amino Acid alcalïaidd rhy gryf, gronynnau pridd iawn gwasgaredig, strwythur pridd yr eiddo ffisegol a chemegol gwael, a hyrwyddo ffurfio agregau pridd, cymhwyso asidau amino, gostyngodd y dwysedd crynswth yn y pridd yn sylweddol, bydd Amino Acid gyfanswm gwarth y pridd a bydd y cynnydd cyfatebol mewn cynhwysedd dal dŵr yn helpu i wella gallu dŵr a gwrtaith pridd, er mwyn creu amodau da ar gyfer twf a datblygiad gwreiddiau planhigyn.