Cartref > Newyddion > Cynnwys

Cais Gwrtaith Organig Amino Asid

Aug 21, 2019

Mae plaladdwyr Amino Asid yn hawdd eu dadelfennu gan oleuad yr haul neu olau haul neu eu diraddio gan ficro-organebau naturiol, ac nid yw'n cadw gweddillion gwenwyn mewn pridd a gall cynnyrch diraddio planhigion hefyd wasanaethu fel maetholion cnwd a gwella ansawdd a chynnyrch cnydau. Mae rhoi plaladdwyr o'r fath yn ddiogel i bobl ac anifeiliaid.

Gall gwrteithwyr asid amino hyrwyddo tyfiant cnydau, cryfhau ymwrthedd, gwella cyflwr y pridd a chynyddu cynnyrch cnwd.

Isod mae ein cynhyrchion PowerAmino809 Rhestredig OMRI (Amino Asid 80%) a'n Tystysgrif OMRI.

imageimage