Cartref > Newyddion > Cynnwys

Asid Amino Y Rôl

May 18, 2017

Asidau amino yr ydym yn gyfarwydd iawn ag ef, Amino Acid yw adeiladu organeb fiolegol un o'r moleciwlau gweithgaredd biolegol niferus, neu adeiladu celloedd dynol, atgyweirio deunydd sylfaenol meinwe ddynol. Mae rôl asidau amino yn fwy, fel arfer rydym yn poeni am y cymharol fach, felly anwybyddwch hynny. Amino Acid Felly faint ydych chi'n ei wybod am sgîl-effeithiau asidau amino? Rydym ni'n edrych gyda'n gilydd.

Ar hyn o bryd, mae gwyddonwyr wedi canfod 300 o fathau o asidau amino naturiol, y mae gan yr asidau amino sylfaenol ugain o wahanol fathau ohonynt, yr asidau amino mwyaf cyffredin yw treonine, lysin, leucin Amino Acid, valine, isoleucine, amonia lliw Asid, methionin, ffenylalanin 8 amino asidau, ni all y corff dynol gynhyrchu eu asidau amino eu hunain, rydym yn galw'r asidau amino hanfodol, felly, mae angen darparu bwyd. Amino Acid Yma gyda Xiaobian gyda'i gilydd i ddeall rôl asidau amino ac sgîl-effeithiau asid amino.

Mae asidau amino yn cynnwys yr uned sylfaenol o brotein, gan roi strwythur moleciwlaidd protein penodol, fel bod y protonau protein â gweithgaredd biocemegol. Protein Amino Acid Mae'n un o'r moleciwlau gweithredol pwysicaf yn y corff, gan gynnwys ensymau sy'n cymell metaboledd. Mae asidau amino yn yr asid glutamig, sy'n elfen bwysig o'n corff, ond hefyd yn trin clefyd yr afu, afiechyd meddwl a chlefydau'r system nerfol, mae trin sgitsoffrenia, clefyd yr afu, neurasthenia yn effeithiol iawn.

Gall llawer o rôl asidau amino, Amino Acid, fod yn gorff o sylweddau gwenwynig gan y corff, yn lleihau'r ymbelydredd, llygredd a achosir gan ddifrod y corff dynol yn effeithiol. I wahardd y corff ar ôl ymarferiad dwys metabolau'r corff, sy'n gorfod hyrwyddo'r ysbryd, y corff, y cyhyrau Amino Acid ac agweddau eraill ar adferiad cyflym, felly mae gwella cymorth corfforol yn dda iawn.

Rydyn ni'n gwybod rôl asidau amino, mae gennym lawer o fanteision i'n corff, ond mae'n rhaid i chi ddeall sgîl-effeithiau asidau amino sydd? Yna, gadewch i ni edrych arno. Mae asidau amino yn addas ar gyfer diffyg protein a chleifion bregus. Amino Acid Mae gan bob cyffur rywfaint o gymryd, os bydd y defnydd gormodol yn achosi amrywiaeth o adweithiau niweidiol. Yn ôl yr arbenigwyr perthnasol, nododd y byddai gormod o ddefnydd o asidau amino yn fraster, yn gwella nifer y clefyd siwgr, ac ati.