Cartref > Newyddion > Cynnwys

Mae asidau amino yn cael unrhyw effaith ar blanhigion

Jan 03, 2018

Asidau amino yw'r sylweddau mwyaf sylfaenol sy'n ffurfio'r proteinau biolegol ac maent yn gysylltiedig â gweithgareddau bywyd. Dyma'r unedau sylfaenol sy'n ffurfio moleciwlau protein mewn organebau byw ac maent yn gysylltiedig yn agos â gweithgareddau bywyd biolegol. Mae ganddo swyddogaeth ffisiolegol arbennig yn y gwrthgyrff, sef un o'r maetholion hanfodol yn yr organeb.


Oherwydd natur asidau amino, mae ganddo effaith hyrwyddo unigryw ar dwf planhigion, yn enwedig ffotosynthesis, yn enwedig glin, sy'n gallu cynyddu cynnwys cloroffyll planhigion, cynyddu gweithgaredd ensymau, hyrwyddo ymledu carbon deuocsid, gwneud y ffotosynthesis yn fwy egnïol , Mae gan gynyddu Vc a chynnwys siwgr rôl bwysig.


Gall chwistrellu planhigion neu gymhwyso gwrtaith hylif maethol asid amino gynyddu gwahanol faetholion y planhigion sydd eu hangen i waethygu'r casgliad o fater sych ac o wreiddiau planhigyn neu ddail i rannau eraill o gyflymder a maint y llawdriniaeth, addasu'r nifer fawr o elfennau, elfennau olrhain a phob Cyfran y maetholion a chydbwysedd y wladwriaeth, sy'n chwarae rhan wrth reoleiddio twf arferol planhigion.


Gall asidau amino hefyd weithredu fel asiantau cymhleth. N, P, K ac elfennau mawr eraill, Zn, Fe, Cu, Mn, B, Mo ac elfennau olrhain eraill yng nghorff y sylweddau angenrheidiol. Mae cnydau yn aml yn dioddef o ddiffyg symptomau rhai elfennau oherwydd nad oes llawer o ffracsiwn effeithiol y gellir ei amsugno gan y cnwd a'r asidau amino sy'n toddi gydag elfennau llai toddadwy i amddiffyn yr elfennau sy'n ofynnol ar gyfer y cnwd a chynhyrchu hydoddedd da, yn hawdd ei amsugno gan gnydau wedi'u toddi, sy'n ffafriol i amsugno planhigyn.


Gall asidau amino hyrwyddo twf gwreiddiau, eginblanhigion cryf, planhigion iach, gwella swyddogaeth ffotosynthetig dail a gwrthiant cnydau. Yn gwrthsefyll plâu a chlefydau, mae gan lawer o gnydau gynnydd sylweddol yn y cynnyrchE-bost: info@agronaturetech.com