Cartref > Newyddion > Cynnwys

Yr Amser Gorau i Ddefnyddio Asid Humig

Sep 25, 2019

Yn gyntaf, dewisir y gwrtaith asid humig yn ôl y dull ymgeisio.

Os yw'n cael ei ddefnyddio ar gyfer rinsio, dyfrhau diferu neu gymhwyso foliar, argymhellir defnyddio potasiwm humate, humate amoniwm neu ffolad potasiwm, ffolad amoniwm. Os caiff ei ddefnyddio fel gwrtaith sylfaen, argymhellir dewis humate amoniwm neu amoniwm nitro-humate, a rhoi sylw i'w gladdu yn y pridd. Gan fod humate amoniwm yn gymysgedd o asid humig ac amoniwm hydrogencarbonad, mae'n hawdd ei gyfnewidiol.

Yn ail, dewisir gwrteithwyr asid humig yn seiliedig ar ddewisiadau cnwd a nodau twf.

Gan gymryd coed ffrwythau fel enghraifft, rhoddir gwrtaith ffosffad a gwrtaith potasiwm yn yr hydref, rhoddir gwrtaith nitrogen yn y gwanwyn, rhoddir gwrtaith ffosfforws a gwrtaith potasiwm wrth egino a gwahaniaethu, defnyddir gwrtaith nitrogen a photasiwm, ac ehangir ffrwythau mewn calsiwm a micro-wrtaith.

Yn olaf, dewisir gwrteithwyr asid humig yn seiliedig ar y math o gnwd a'i gost.

Rhennir gwrtaith asid humig yn wrtaith syml asid humig, gwrtaith cyfansawdd asid humig, gwrtaith organig asid humig, gwrtaith cyfansawdd organig-anorganig asid humig a gwrtaith elfen olrhain asid humig yn ôl math a maint y maetholion.

Ar gyfer cnydau caeau, argymhellir dewis gwrtaith cyfansawdd asid humig, sy'n gyfleus i'w ddefnyddio ac yn economaidd ac yn effeithlon. Ar gyfer llysiau a choed ffrwythau, gallwch ddewis gwrtaith organig asid humig, gwrtaith cyfansawdd organig-anorganig asid humig neu wrtaith elfen olrhain asid humig, deunydd organig yn y gwrteithwyr hyn. Gall hyd at 20% i 45% wella blas a lliw cnydau yn effeithiol.