Cartref > Newyddion > Cynnwys

Manteision Biolegol Asid Humig

Dec 21, 2016

Yn fiolegol, mae asid humig yn ysgogi gweithgarwch organeb a micro-organeb.


1. Ysgogi ensymau planhigion a chynyddu'r cynnyrch.

2. Gweithio fel catalyzer organig yn ystod cyfnod tyfu planhigion.

3. Ysgogi bridio a thyfiant micro-organeb buddiol yn y pridd.

4. Gwella gallu gwrth-afiechydon a phryfed.

5. Ysgogi datblygiad gwraidd ac amsugno uniongyrchol i sylweddau maeth yn arbennig.

6. Hyrwyddo'r anadl gwreiddiau a datblygu'r system wreiddiau.

7. Hyrwyddo ffurfio Cloroffyll a ffurfio siwgr ac asidau amino mewn planhigion, mae'n ddefnyddiol i'r ffotosynthesis.

8. Cynyddu'r sylweddau mwynau mewn planhigion a chanran y fitaminau.

9. Cynyddu trwch wal celloedd ffrwythau a chynyddu'r bywyd silff.

10. Ysgogi egino'r hadau.

11. Cyflymu'r rhaniad celloedd, datblygu'r system wreiddiau yn gyflym, ysgogi'r twf planhigion.

12. Cynyddu cynnyrch cnwd, gwella ansawdd cnwd, a gwella ymddangosiad corfforol a gwerth maeth.