Cartref > Newyddion > Cynnwys

Ffrwythloni Anhwybodol, Elfen Maetholion A All Ymladd!

Oct 12, 2018

Mae lledaenu elfen anhysbys, maeth yn gallu "ymladd" hefyd!


1. Gwrteithio cytbwys


Mae defnyddio gwrteithiau syml yn ormodol neu'n ormodol â chnydau nid yn unig yn arwain at wastraff gwrtaith a chynyddu costau cynhyrchu, ond hefyd yn arwain at brinder maetholion eraill. Mewn cnydau bwyd, mae ffermwyr yn aml yn cymhwyso gwrtaith nitrogen, gan arwain at gnwd neu lety sy'n ffynnu; Mewn coed ffrwythau, llysiau a chnydau masnachol eraill, gormod o gais gwrtaith, yn aml yn arwain at ddiffyg cnwd o magnesiwm, diffyg calsiwm. Wrth wrteithio, yn ôl strwythur y gwrtaith sy'n ofynnol gan gnydau a chynhwysedd cyflenwad gwrtaith pridd, dylid cyflawni "swm ar gyfer mewnbwn" i gadw cydbwysedd elfennau maetholion.


2. Gwnewch gais am wrtaith arbennig


Wrth wrteithio, dylid rhoi blaenoriaeth i wrtaith cyfansawdd arbennig, gyda gwrtaith syml yn gynorthwyol. Os nad oes gwrtaith cnwd arbennig, ar gyfer coed ffrwythau neu lysiau sydd angen llawer o potasiwm, fel tiwbiau a gwreiddiau, gellir ychwanegu'r gwrtaith ar sail gwrtaith cyfansawdd cyffredinol.


image


3. Gwnewch gais am wrtaith organig


Gwrtaith organig yw gwrtaith maeth cytbwys yn gyffredinol, nid yn unig yn cynnwys llawer o blanhigion, canolig a microelement angenrheidiol, yn dal i gynnwys maetholion organig cyfoethog. Ar ôl gwrtaith organig gael ei gymhwyso i mewn i'r pridd, gall wella cyflwr ffisegol a chemegol a nodweddion biolegol pridd, pridd aeddfed yn effeithiol, gwella gallu cynnal pridd a chyflenwi gwrtaith a gallu bwfferu, a chreu amodau pridd da ar gyfer twf cnwd.


Ar yr un pryd, gellir gwrteithio gwrtaith a gwrtaith organig yn rhesymol, ac ategu a hyrwyddo ei gilydd, sy'n ffafriol i amsugno cnydau, gwella cyfradd defnyddio gwrtaith, bwffeithio neu leihau'r gwrthdaro rhwng maetholion


image


4. Newid dulliau ffrwythloni


Os yw gwrtaith sinc a chymysgedd gwrtaith ffosffad yn gallu cynhyrchu'n sicr "y gram". Felly, dylid defnyddio gwrtaith ffosffad fel gwrtaith sylfaenol, a dylid gwrtaith sinc gael ei ddefnyddio fel y gwrtaith uchaf. Dylai ffrwythloni'r rhizospherig fod y prif ddull ar gyfer llawer o wrteithiau elfennol megis NPK, gall NPK fabwysiadu'r dull o ledaenu, a gall gwrtaith ffosffad fabwysiadu'r dull o ffrwythloni dwys. Dylid mabwysiadu'r dull o chwistrellu dail a chymhwysiad gwraidd yn ôl y graddau o ddiffyg. Gellir mabwysiadu'r dull o wisgo hadau, tyfu hadau a chwythu gwreiddiau i gyfyngu ar yr elfennau olrhain yn yr ystod fechan o'r gwreiddyn ac osgoi cysylltiad â nifer fawr o elfennau.


5. Gwrteithiwch yn ôl nodweddion pridd


Yn y pridd tywodlyd nad oes ganddi potasiwm, gwrtaith nitrogen a gwrtaith potasiwm, dylid ei gymhwyso at ei gilydd, ond ni ddylai cymhwyso gwrtaith potasiwm ar un adeg fod yn ormodol, oherwydd gall ïonau potasiwm gael effaith anhygoel hefyd ar amsugno calsiwm, magnesiwm ac amoniwm, a fydd yn achosi diffyg calsiwm a magnesiwm mewn cnydau. Ni ddylai cymhwyso gwrtaith nitrogen ar bridd asidig fod yn ormodol, fel arall bydd yn anodd amsugno ïonau calsiwm pan fydd y crynodiad o ïon amoniwm o gnydau yn uwch. Mae diffyg achosion cladiwm sy'n achosi gormod o gais nitrogen yn achosi aflonyddwch malarial mewn ardaloedd afal.www.agronaturetech.com

Ebost: info@agronaturetech.com