Cartref > Newyddion > Cynnwys

Mae'r Fferm yn Brysur yn ystod y Tymor Mango

Jun 06, 2018

image.png

Gyda dyfodiad y tymor solar "grawn yn y glust", mae ffermwyr yn manteisio ar y cyfle ffafriol i gyflymu cylchdroi a lefelu caeau padiau a phlannu reis un tymor.

image.png

Yn yr ardd lysiau yn ne Tsieina, mae digon o olau, gwres, dwr a gwrtaith. Ar yr adeg hon, mae'r llysiau'n gyfoethog ac yn ffres.


Mae mwy a mwy o ffrwythau yn y tymor, mae melys loquat, litchi coch, melynog a yangmei i gyd yn borffor. Ers brigyll y gogledd, mae plwm deheuol a bricyll y gogledd yn aeddfed. Mae ffrwythau ffres ffrwythau ffres gwyrdd, angen prosesu bwytadwy, mae'n cael ei ferwi, mae'r allusion mwyaf enwog yn "arwr theori gwenyn gwenyn gwyrdd".


Yn y de, plannwyd y reis hwyr a phlannwyd y reis canol. Yn y gogledd, mae'r gwynt yn chwythu'r tonnau o wenith ac mae'r tir yn euraidd.