Cartref > Newyddion > Cynnwys

Roedd blodau cartref cyffredin yn defnyddio gwrtaith organig

Aug 08, 2018


Gwrtaith organig yn dda iawn ar gyfer twf a datblygiad blodau a choed. Yn ogystal â cael ei ddadelfennu gan ficro-organebau a ryddhawyd gan maetholion i amsugno gan y gwreiddiau, gall hefyd wella strwythur y pridd, cynnydd cadw dŵr a gwrtaith cadw a athreiddedd y pridd. Ceir llawer o fathau o wrtaith organig, a gellir rhannu'r yn wrtaith organig anifeiliaid a phlanhigion gwrteithiau organig.

image.png

Cyflwynir y Prif gwrteithiau organig fel a ganlyn:

Yn gyntaf, tail: dom anifeiliaid domestig, yn gymysg â porthiant sy'n weddill neu fwydo. Ceir llawer o nitrogen, ond hefyd rhai ffosfforws a photasiwm.

Ail, cyw iâr a hwyaden dom: cyw iâr a tail dofednod eraill yw'r brif ffynhonnell o wrtaith ffosffad, addas ar gyfer pob math o flodau, yn enwedig ar gyfer blodau gwylio'r ffrwythau.

Y trydydd, lludw planhigion: Bydd sych Gangen chwyn, fel llosgi'n lludw, sy'n cynnwys potasiwm mwy, yw prif ffynhonnell o potash. Mae'n gwrtaith alcalïaidd.

Pedwerydd, cnau daear gacen cnau daear neu Brân: mwy o nitrogen, ond hefyd yn cynnwys ffosfforws a photasiwm. Glân a glanweithdra na feces anifeiliaid.


Blawd esgyrn yw un o'r prif ffynonellau o wrtaith ffosffad.

Mae teulu garddio, yn enwedig mewn dinasoedd, yn aml yn gwneud rhai garddwyr yn teimlo na allant gael gwrtaith organig. Yn wir, fel y sylw yn aml yn cael ei gasglu'n brydlon, gall gynhyrchu gwrtaith organig. Os mae'r ddeilen llysiau, ffa hach, peel felon gellir rhoi tu mewn jar allor, ychwanegu gorchudd sêl, ar ôl 2 ~ 3 mis mae ferment bydru, fod gwrtaith da iawn. Mae ffa soia wedi dirywio, cnau daear ac eraill wedi'u coginio, yn ogystal â ymysgaroedd pysgod, esgyrn pysgod, ac ati, yn y tanc dŵr ychwanegol ar ôl eplesu a dadfeilio, gall hefyd ddod yn cynnwys-isel, effeithlon o nitrogen, ffosfforws a photasiwm ansawdd gwrtaith organig. Gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi mai dim ond pan mae'n barod gellir ei ddefnyddio.