Cartref > Newyddion > Cynnwys

Sut mae Planhigion Cymorth Asid Fwydig

Oct 26, 2018


Mae asid fflydig yn fath o ffilm sy'n doddi hyder o ddeunydd powdr. Mae'n rheoleiddiwr twf planhigyn, sy'n cynnwys gwahanol faetholion sydd eu hangen ar gnydau a mater organig cyfoethog, sy'n gallu cynyddu mater organig pridd yn uniongyrchol. Y prif wrthrychau cais yw gwenith, corn, tatws melys, melin, reis, cotwm, pysgnau, trais rhywiol, tybaco, silwworm, melon a ffrwythau, llysiau, ac ati.

 

Mae astudiaeth ar effaith asid fflwvig ar dwf tomato, cynnyrch a thai ffotosynthetig yn dangos bod y chwistrelliad asid fflwig yn y cyfnod hadu yn cynyddu'n sylweddol yn y cyfnod hadu, yn cynyddu pwysau ffres a sych y hadau, yn cynyddu'r cynnwys o ddeunydd sych a cymhareb y goron gwreiddiau, a hyd y gwreiddiau ac uchder y plannu eginblanhigion tomato yn cynyddu. Gwellwyd effeithlonrwydd defnyddio dail senato tomato. Felly, gall hylif asid fflwig, trwy chwistrell ffoliar, leihau gradd agor dail stomatal i weithredu fel ymwrthedd sychder. Gall hefyd wella cynnwys cloroffyll a chael effaith dda ar y system wreiddiau. Mae'n bwysig ysgogi a rheoleiddio twf cnwd, a gwella gallu cnydau i wrthsefyll oer, clefyd a'r amgylchedd. Gall dyfrhau hirdymor ddileu'r cywasgu pridd a achosir gan gais gwrtaith. Gall y gyfradd egino gael ei wella wrth hechu'r hadau, a gall gwraidd a stribedi hyrwyddo datblygiad y gwreiddiau.


FulPlus (powdwr Asid Fulvig)

Manyleb:

image


Liquid Asid Ffoligig

Manyleb:

image


image


Y peth yw bod datblygu ffrwythlondeb organig asid fflwvig, sy'n sefydlu cylch rhyfeddol y diwydiant ac amaethyddiaeth, yn sylweddoli maes y ffrwythloni dwfn, yn osgoi anfanteision y posibilrwydd y bydd y stribedi'n uniongyrchol neu'n dros y cae, clefydau a phlâu pryfed, yr allyriadau nwyon tŷ gwydr, ac ati, ac mae'n darparu datrysiad y gadwyn ddiwydiannol o gynnyrch cnwd, gwrtaith yn cynyddu, lleihau dwbl cemegol, gwella'r pridd a diogelwch amaethyddol cylchrediad ecolegol arall.www.agronaturetech.com

e-bost: info@agronaturetech.com