Cartref > Newyddion > Cynnwys

Sut i Wneud Gwrtaith Organig

May 11, 2018


blob.png

Gwneir defnydd eang o wrtaith organig biolegol yn y byd, gyda rhai gwledydd yn cymhwyso 45% ~ 60% ac America 50%. Mae swm y gwrtaith organig yn Tsieina yn cyfrif am 25% yn unig o gyfanswm y gwrtaith, a chynhyrchir dim ond 1% ~ 2% yn y ffatri. Ar hyn o bryd, mae cyfanswm y mentrau bio-gwrtaith wedi mynd dros 850, ac mae'r allbwn blynyddol oddeutu 8.5 miliwn o dunelli. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bydd marchnad gwrtaith bio-organig Tsieina yn tyfu ar gyfradd o 5% yn flynyddol, gan chwarae rhan bwysig mewn cynhyrchu amaethyddol a hybu datblygiad amaethyddiaeth.

blob.png

Sut i ddefnyddio gwrtaith organig


1) Ychwanegu gwrtaith organig, lleihau gwrtaith

Mae angen maetholion cyflenwad cynhwysfawr ar gyfer twf cnwd: mae cynnwys maetholion gwrtaith yn uchel, mae'r effaith gwrtaith yn gyflym, ond mae hyd y maetholion byr, sengl, gwrtaith organig i'r gwrthwyneb, cymysgedd o wrtaith organig a gwrtaith cemegol yn gallu ategu ei gilydd, cwrdd anghenion y maetholion cnwd ar gyfer y tymor gyda.


2) Gwarchod maetholion, lleihau colled, a gwella amsugno cnydau o faetholion

Mae'r solubility gwrtaith cemegol yn fawr, sy'n achosi pwysedd osmotig uchel ar y pridd ar ôl gwneud cais, sy'n effeithio ar amsugno maetholion a dŵr ac yn cynyddu'r siawns o golli maetholion. Os caiff ei gyfuno â gwrtaith organig, gall oresgyn yr anfantais hwn a hyrwyddo amsugno maetholion a dŵr.


3) Addasu'n effeithiol ff pridd a gwella strwythur pridd.

Mae priddoedd alcalïaidd â gwrtaith cemegol asidig sengl. Ar ôl i amoniwm gael ei amsugno gan y planhigyn, cyfunir yr asid sy'n weddill gyda'r asid a gynhyrchir gan yr ïonau hydrogen yn y pridd, a all arwain at gynnydd o asidedd a gwaethygu'r pridd. Os caiff ei gyfuno â gwrtaith organig, gall wella capasiti clustogau pridd, addasu gwerth y ph yn effeithiol, fel na fydd asidedd pridd yn cynyddu.


4) Cyflymu'r broses o ffurfio agregau pridd a gwella priodweddau ffisegol a chemegol pridd.

Organig - mae agregau anorganig yn mynegai pwysig o ffrwythlondeb y pridd ei gynnwys, po fwyaf yw'r priodweddau pridd corfforol, pridd yn ffrwythlon, cadwraeth pridd, dŵr, gallu gwrtaith yn gryfach, gwell perfformiad awyru, sy'n fwy ffafriol i dwf gwreiddiau cnwd.