Cartref > Newyddion > Cynnwys

Sut i Dyfu Llysiau Organig?

Apr 08, 2018

Mae garddio llysiau organig yn dod yn fwy poblogaidd ym mhob blwyddyn sy'n pasio, wrth i arddwyr cartref ymdrechu i dyfu gerddi sy'n ddrwg, yn iach ac yn ecolegol. Mae dechrau gardd llysiau organig yn weddol syml; Dyma beth sydd angen i chi ei wybod i ddechrau.

Ar gyfer garddwyr organig, mae creu pridd byw sy'n llawn humws a maetholion yn allweddol i dyfu ffrwythau a llysiau gwych. Mae dewis y gwrtaith organig cywir yn gam pwysig i greu amgylchedd pridd da ar gyfer y planhigion. Xn'an NatureTech, gwneuthurwr rhagorol o wrtaith organig. Gallwch gael mwy o wybodaeth ar wefan ein cwmni: http://agronaturetech.com/