Cartref > Newyddion > Cynnwys

Mae Effaith Gwrtaith Asid Humig yn fwy arwyddocaol

Oct 19, 2017

Mae gwrteithiau asid humig yn addas ar gyfer pob math o bridd, Asid Humig ond o dan amodau pridd gwahanol, mae effaith y cynnyrch yn wahanol. Profi cynhyrchu yn profi:

① diffyg mater organig yn y maes cnwd isel ac isel, Asid Humic cynyddu'r defnydd o gynnyrch gwrtaith asid humig; pridd ffrwythlon mewn gwrteithiau cynnyrch uchel ar gymhwyso gwrtaith asid humig, ond hefyd yn cynyddu'r cynnyrch, ond mae'r gyfradd yn dir prin wael wael.

② Mae strwythur gwael tywod, pridd halwynog, gwrtaith asid humig pridd pridd coch asid, effaith amlwg yn amlwg.

(3) Roedd cynnwys maetholion y pridd yn cael effaith fawr ar gynnyrch gwrtaith asid humig. Dangosodd y canlyniadau fod y cynnyrch asid humig amoniwm yn uwch na chymaint asid humig, Asid Humic ac effaith asid humig a ffosfforws ar y pridd yn isel. Mae anghydbwysedd difrifol llai, nitrogen a ffosfforws yn y pridd, neu ar y pridd yn fwy sefydlog ar y pridd, mae'r effaith gwrtaith yn fwy arwyddocaol.

④ gwrtaith asid humid, gwrtaith asid humig, gwrtaith asid humig yn gallu amsugno dŵr, gwella'r cyflwr anadlu, ymddangosiad cnydau, gwreiddiau gwallt ffafriol; tir sych a sych, asid humig, Gall gwrtaith asid humig Asid Humic amsugno dŵr, dŵr, Cynnal lleithder pridd, lleihau anweddiad, a gwella ymwrthedd sychder cnwd. Dylid nodi mai gwrtaith asid humig yw gwrtaith dŵr hi, Pridd sych Asid Humic Asid Humig gyda dyfrhau, bydd yr effaith yn well.

Yn gyntaf, dewisir y gwrtaith asid humig yn ôl y dull ymgeisio. Os cafodd ei ddefnyddio fel Chong Shi, dyfrio dyfrhau neu chwistrellu ffoliar, argymhellir defnyddio potasiwm gwasgaru, amoniwm gwasgaru neu ffatwad potasiwm, ffenestr amoniwm. Os yw'n cael ei ddefnyddio fel cais gwrtaith sylfaenol, mae Humic Asid yn cael ei argymell i ddewis asid humwm amoniwm neu fwydu amoniwm nitrad a gwrteithiau eraill, dylai'r cais dalu sylw i'w gladdu yn y pridd, gan fod yr amoniwm asid humig a'r bicarbonad amoniwm yn gynnyrch y cyfuniad, yn hawdd i'w ddefnyddio, chwistrellu Shi neu dail. Yn ogystal, peidiwch â gweinyddu sodiwm mewn priddoedd â pH (saline) uchel.

Yn ail, yn ôl dewisiadau cnydau a nodau twf, dewiswch gwrtaith asid humig. I goed ffrwythau, er enghraifft, bydd angen canolbwyntio'r pwyslais ar wrteithio yn y cwymp gwrtaith, gwrtaith potash Asid Humic, ffocws ffrwythloni gwanwyn ar wrtaith nitrogen, egino a gwahaniaethu'r ffocws ar wrtaith ffosffad a gwrtaith potash i'r cyfnod ehangu ffrwythau. ar wrtaith nitrogen, gwrtaith potash, gwrtaith calsiwm a micro-gwrtaith. Yn ogystal, ond hefyd â dewisiadau ffrwythloni cnydau. Er enghraifft, mae coed ffrwythau, llysiau eggplant, tybaco, caws siwgr, ac ati yn cnydau potasiwm, y cymhwysiad gorau o wrtaith potasiwm.

Yn olaf, dewisir gwrteithiau asid humig yn seiliedig ar gategori a chost cnydau. Asid Humig Mae gwrtaith asid humig yn ôl math a maint y maetholion yn cael ei rannu'n wrtaith elfen asid humig, gwrtaith cyfansawdd asid humig (gwrtaith cymysg), gwrtaith organig asid humig, asid humig organig - gwrtaith cyfansawdd anorganig, gwrtaith elfennau asid humig.

Ar gyfer y coed llysiau a ffrwythau, mae Asid Humig gallwch ddewis gwrtaith organig asid humig, organig asid humig - gwrtaith cyfansawdd anorganig neu elfennau olrhain asid humig yn y gwrtaith, y gwrtaith hyn, y defnydd o asid humig, Gall y mater organig gyrraedd 20% i 45%, yn gallu gwella'r blas a'r lliw cnwd yn effeithiol.