Cartref > Newyddion > Cynnwys

Cyfnod Allweddol Ar Gyfer Rheoli Blodau: Buds Grawn

May 21, 2019

Yn Tsieina, mae 24 o dermau solar wedi chwarae rhan bwysig iawn yn natblygiad cynhyrchu amaethyddol ers yr hen amser.


Mae'r calendr lleuad Tsieineaidd traddodiadol yn rhannu'r flwyddyn yn 24 o dermau solar. Mae Grain Buds, yr 8fed tymor solar y flwyddyn, yn dechrau ar 21 Mai eleni, ac yn dod i ben ar Fehefin 5. Mae'n golygu bod yr hadau o'r grawn yn dod yn llawn ond nad ydynt yn aeddfed.


Dyma'r cyfnod allweddol ar gyfer rheoli blodau.


Mae'r cyfnod hwn yn gyfnod da o dwf cyflym blodau. Mae hefyd yn dymor pan fydd clefydau a phlâu planhigion yn uwch nag erioed, sy'n gwneud blodau tyfu hyd yn oed yn fwy hanfodol.


Mae tocio blodau a chlipio yn bwysig. A dylid cynnal system ddŵr wedi'i ffrwythloni yn systematig. Mae ar flodau angen llawer o ddŵr a gofal ychwanegol i sicrhau bod y planhigion yn aros yn iach. Dylid chwynnu wrth iddynt dyfu'n gyflym a rhaid eu difa er mwyn cadw'r pridd yn rhydd ac o gystadlu â'r blodau ar gyfer maetholion.


image