Cartref > Newyddion > Cynnwys

Hylifedd Hylif

Sep 20, 2017

Mae hylif yn un o'r tair ffurf gorfforol. Nid oes ganddo siâp pendant ac mae'r cynhwysydd yn effeithio'n aml arno. Ond mae ei gyfaint yn gyson o dan bwysau a gwariant tymheredd. Yn ogystal, mae'r pwysau a wneir gan yr hylif ar ochr y cynhwysydd yn wahanol i gyflwr gwladwriaethau eraill. Anfonir y pwysedd hwn ym mhob cyfeiriad, nid yw'n lleihau ac yn cynyddu gyda'r dyfnder (y dyfnach y dŵr, y pwysedd dŵr mwyaf);

Perthynas â thymheredd pwysedd

Mae cyfaint yr hylif yn gyson o dan bwysau a gwariant tymheredd. Yn ogystal, mae'r hylif yn rhoi pwysau ar ochrau'r cynhwysydd yn ogystal â dywediadau ffisegol eraill. Anfonir y pwysau hwn ym mhob cyfeiriad, nid yn lleihau ac yn cynyddu gyda dyfnder (y dyfnach y dŵr, y mwyaf yw'r pwysedd dŵr).

Yn gyffredinol, gall cynnydd mewn tymheredd neu bwysedd is yn gyffredinol anweddu'r hylif a dod yn nwy, fel gwresogi dŵr i anwedd dŵr. Yn gyffredinol, gall pwysau neu oeri gadarnhau hylif a dod yn gadarn, fel lleihau dŵr i i. Fodd bynnag, nid yw pwysau ar ei ben ei hun yn llygru pob nwy, fel ocsigen, hydrogen, a heliwm.

Y hylif a'r pwysedd aer

Pan fydd y pwysedd yn P pan fo'r pwysau yn P:

P = rho GH

Rho yw dwysedd yr hylif.

G = disgyrchiant

H = canolbwynt i wyneb hylif

Mae hylif yn hylif, ac mae ym mha bynnag siâp sydd ar y siâp hwnnw. Pan fydd y fan der Waals o'r moleciwlau hylif yn cael eu torri, mae'r gwrthrych yn cael ei droi'n gyflwr nwyon; Pan fydd y gwres rhwng moleciwlau yr hylif yn cael ei ostwng, gall y bondiau cemegol rhwng y moleciwlau ffurfio, a bod y bondiau cemegol yn dod yn gadarn pan fo'r moleciwlau'n dominyddu.

1. Cyflwr mater hylifol. Ffurf o ddeunydd sy'n gallu llifo, dadansoddi a chywasgu ychydig.

2. Pan fydd hylif, y prif rym rhwng y moleciwlau yw grym fan der Waals.

Mae lluoedd Van der Waals yn cael eu hachosi gan anhwylder o bolaredd rhyngbrithwlaidd. Felly, yn wahanol i fondiau sydd â grym sefydlog Angle, fan der Waals, dim ond cyfeiriad cyffredinol sydd ganddo. Dyna pam na all llif hylifau a solidau eu gwneud.

Mae nodweddion hylif a solet, hylif a'r nodweddion isotropig (eiddo ffisegol ar wahanol gyfeiriadau), hynny yw oherwydd bod y gwrthrychau o solet i hylif, oherwydd cynnydd tymheredd yn gwneud y cynnig atomig neu foleciwlaidd, ac na allent gadw'r sefyllfa sefydlog wreiddiol, felly mae'r llif yn cael ei gynhyrchu. Ond ar hyn o bryd mae'r atyniad rhwng moleciwlau neu atomau yn fwy, fel na fyddant yn gwasgaru, felly mae gan yr hylif gyfaint benodol o hyd.

Mewn gwirionedd, mae gan lawer o ranbarthau bach o'r tu mewn hylif hyd yn oed strwythur crisial tebyg - y "rhanbarth crystallographic". Hylifedd yw'r "parth dosbarth" y gellir ei symud oddi wrth ei gilydd i'r llall. Rydym yn gwneud trosiad, ar yr asffalt "traffig", mae gan bob car sefyllfa sefydlog yw'r dyn sydd mewn "parth", a'r cynnig cymharol rhwng y car a'r car, mae hyn yn creu llif y tîm cyfan.

Mae hylif yn wahanol i nwy, mae ganddo gyfaint benodol. Mae'r hylif yn wahanol i'r wladwriaeth gadarn. Mae'n hylif ac felly nid oes ganddo siâp sefydlog. Yn ychwanegol at grisial hylifol, mae solidau hylif a charffig yn isotropig, sef prif nodweddion macrosgopig hylif.