Cartref > Newyddion > Cynnwys

Manteision Detholiad Gwymon Gwrtaith Ar Cnydau

May 09, 2019

Mae Aqualantis (gwrtaith dyfyniadau gwymon) yn seiliedig ar algâu naturiol fel y deunydd crai, trwy'r dechnoleg eplesu biolegol i echdynnu a chyfoethogi maetholion mwynau yn y corff, fel polysacarid gwymon, mannitol, betaine, rheolyddion twf planhigion ac elfennau hybrin. Mae'n fath newydd o wrtaith organig gwyrdd sy'n cadw'r cynhwysyn gweithredol naturiol o wymon.


Effeithiau maetholion unigryw mewn gwrtaith gwymon :


1. Polysacarid gwymon

Gall wella sefydlogrwydd cynhyrchion, tocio ïonau anorganig ac ïonau metel trwm, a gwella ffotosynthesis planhigion. Newidiwyd strwythur y pridd a chynyddwyd athreiddedd. Ar ben hynny, gellir amsugno cnydau'n hawdd i wella imiwnedd y corff ac i wella ansawdd cnydau yn effeithiol.


2. Betaine

Gall reoli osmosis celloedd a gwella gallu cnydau i wrthsefyll sychder, annwyd a halwynedd. Cyfres o ensymau sy'n diogelu planhigion; Mae ganddo'r swyddogaeth o ymlid pryfed a gall reoleiddio a hyrwyddo twf cnydau.


3. Mannitol

Cymryd rhan mewn ffotosynthesis planhigion, rheoli cydbwysedd osmotig maeth planhigion, a gwella ei imiwnedd yn anuniongyrchol.


4. ineodin

Yn gallu atal, lladd bacteria, gwella imiwnedd y corff planhigion.


5. Cytocininau

Fel hormon planhigion, gall cytokinin reoleiddio secretiad hormon planhigion ac ysgogi ei dwf.Perfformiad cymhwyso cnydau:


1. Mefus

Gyda gwrtaith algaidd, gwahaniaethodd y blagur blodau yn gynharach ac fe dyfodd y blodau'n gryfach. Mae'r cynhwysydd yn fwy, sy'n dda ar gyfer datblygu ffrwythau. Siâp ffrwythau da, ansawdd uwch!


image


2. Tomato

Ar ôl defnyddio algâu, gall hyrwyddo synthesis a thrawsnewid maetholion yn effeithiol, mae'r dail yn wyrdd trwchus a meddal, mae'r ffotosynthesis yn dda, mae'r planhigion yn gryf, y blodau a'r ffrwythau yn cael eu diogelu, mae'r disgleirdeb yn uchel, y math o ffrwythau yn dda, mae'r ymwrthedd i heneiddio cynamserol, atal a thrin ffrwythau sydd wedi'u camffurfio, ffrwyth pydredd bogail a chlefydau ffisiolegol eraill yn cael effaith ataliol dda iawn.


image


3. Lemon

Mae coeden lemon gyda thâl algâu am 20 diwrnod, saethu cyflym, planhigion moethus, yn gadael llewyrch gwyrdd trwchus. Gall algâu hyrwyddo amsugno cyflym maetholion mewn cnydau a rheoleiddio potensial twf coed lemwn.


image


4. Ciwcymbr

Ar ôl defnyddio'r diagram effaith tâl algae. Mae'r dail gwyrdd trwchus a thywyll yn llawer cryfach na'r rhai cyn y defnydd, ac mae'r capasiti bwydo a bwydo wedi gwella'n sylweddol. Stowt ffrwythau, melon eistedd yn tyfu'n well, yn gyflymach mewn melon!

imageE-bost: info@agronaturetech.com

Ffôn: + 86-29-81129402