Cartref > Newyddion > Cynnwys

Tri Egwyddor Ffrwythloni Yn yr Hydref

Oct 23, 20171, Dylid cymryd cymhwysiad y gwrtaith sylfaenol yn yr hydref yn syth ar ôl y ffrwythau cynhaeaf. Mae mathau aeddfedu cynnar yn cael eu cynaeafu ar ôl cynaeafu ffrwythau, a gellir cynaeafu mathau sy'n aeddfedu yn hwyr cyn cynaeafu ffrwythau. Ddim hwyrach na mis cyn i'r dail o goed ffrwythau gael ei gymhwyso.


2, Dylai gwrteithio'r hydref fod yn gyflenwad gwrtaith organig, gwrtaith anorganig, fel y pridd a chefnogi'r cyfuniad o gyflenwad araf a chyflym.


3, Gwrtaith i ffrwythloni fformiwla, ni ddylai ddefnyddio gormod o wrtaith nitrogen cyflym, neu'n hawdd arwain at egin y gaeaf. Ar yr un pryd, dylid targedu defnydd rhesymegol o elfennau olrhain.