Cartref > Newyddion > Cynnwys

Mae beth yw gwymon darnau?

Dec 21, 2018


Gwymon gwrtaith yn brif ddeunydd crai o fewnforio Ascophyllum Nodosum cefnfor, enzymatically hydrolyzed ac yn canolbwyntio. Cedwir sylweddau actif o algâu i'r graddau mwyaf.


Mae'n gyfoethog o ran maetholion mwy na 66, gan gynnwys amrywiaeth o elfennau morol prin megis polysacarid gwymon, oligosaccharide, asid alginic, manitol, pyrolisidin, ac ati. Ac mae hefyd yn cynnwys amrywiaeth o fitaminau, mae asidau amino ac amrywiaeth o hormonau mewndarddol planhigion naturiol, sy'n darparu maeth cynhwysfawr ar gyfer tyfiant planhigion a rheoleiddio y cydbwysedd o ran twf cnydau, a gwneud cnydau dyfu iach ac yn drefnus.


image【Benefits】

 

1. fwrw gwreiddiau yn y pridd, diogelu gwrtaith a dŵr

Fe'i defnyddir i hyrwyddo ffurfio strwythur pridd gronynnog, gallu'r pridd i gadw dŵr a gwrteithiau, hyrwyddo twf gwreiddiau, datblygu system wreiddiau, gwraidd trwchus a gwraidd Gwyn.

 

2. reoleiddio twf a darparu maeth cynhwysfawr

Gall wneud cnydau dyfu mewn ffordd gytbwys, sicrhau'r cydbwysedd o ran maeth a thwf, hyrwyddo gwahaniaethu egin blodau, lleihau'r gostyngiad mewn blodau a ffrwythau, yn cynnwys amrywiaeth o sylweddau actif algâu ac elfennau mwynol, maeth cyfoethog, yn cyfarfod anghenion y twf planhigion ar bob cam;

 

3. gwella ansawdd a faint y cnwd, gwyrdd a iach

Gall sylweddol wella ffotosynthesis cnydau a'r gyfradd amsugno a gor-ddefnyddio gwrteithiau, cynyddu storio sylweddau blas, cynyddu'r y cnwd, gwella ansawdd, a ymestyn oes silff cnydau.

 

4. clefyd ymwrthedd, gwrth-rewi a gwrth-blocio

Gall ysgogi gweithgaredd planhigion i berffeithio system, ac ar yr un pryd wella imiwnedd y cnwd, gwella ymwrthedd cnwd cynnar, oer, gwrthrewydd, tir dwrlawn, heli-prawf ac eraill ymwrthedd.
www.agronaturetech.com

E-bost: info@agronaturetech.com