Cartref > Newyddion > Cynnwys

Pam wnaeth y pridd droi'n goch?

May 15, 2019

Pam wnaeth y pridd droi yn goch?


image


Yn gyffredinol, mae tri rheswm dros gochni pridd:


1. Mae'r pridd yn troi'n asidig.

Mae asideiddio pridd yn golygu gostyngiad yng ngwerth PH pridd. Ar ôl mwy na deng mlynedd o amaethu mewn rhai rhanbarthau gogleddol, mae gwerth PH y pridd hyd yn oed yn disgyn islaw 3.0. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o'n cnydau yn addas ar gyfer tyfu ar ystod PH rhwng 5.5 a 7.5.


Y rheswm dros asideiddio pridd yw defnyddio nifer fawr o wrteithiau asid ffisiolegol, fel potasiwm clorid, potasiwm sylffad, amoniwm clorid, amonad sylffad, ac ati, ynghyd â'r tymheredd a'r lleithder uchel y tu mewn i'r sied, anaml y mae'r pridd yn trwytholchi gan law. Gyda'r cynnydd mewn blynyddoedd amaethu, mae cronni ïonau gwreiddiau asid mewn pridd wyneb yn dod yn fwyfwy difrifol, gan arwain at asideiddio'r pridd.


2. Hylifo pridd.

Mewn gwirionedd, mae gwrtaith yn halen anorganig. O ganlyniad, mae halwynedd y pridd ty gwydr yn codi. Ar ôl i ddŵr anweddu, mae'r halwynedd yn aros yn wyneb y pridd ac yn raddol yn troi'n goch ar ôl ocsideiddio.


3. Ewtroffeiddio pridd.

Y rheswm am y ffenomen hon yw rheoli caeau yn amhriodol, sy'n arwain at galedu pridd, dŵr anhydraidd ac anweddiad gormodol, gan arwain at grynodiad o ïonau halen ar wyneb y pridd. Oherwydd y crynodiad o halen ar wyneb y pridd, mae'n addas i rai algae oroesi. Os bydd arwyneb y pridd yn mynd yn sych, bydd yr algâu yn marw, a bydd gweddillion yr algâu yn dangos lliw coch.Sut i ddatrys cochni wyneb y pridd?


Mae'r cyntaf, am wrtaith rhesymol.

Lleihau'r defnydd o wrteithiau cemegol, ynghyd â defnyddio gwrtaith organig a gwrtaith biolegol. Gwella strwythur ffisegol y pridd. Dangosodd y data fod gwerth pH pridd wedi cael dylanwad mawr ar effeithiolrwydd cymhwyso gwrtaith. Er enghraifft, mae nitrogen yn fwyaf effeithiol yn yr ystod o ph6-8 mewn pridd. Mae ffosfforws yn fwyaf effeithiol ar pH6.5-7.5. Mae potasiwm, calsiwm, magnesiwm a sylffwr yn fwyaf effeithiol ar pH6-8. Mae haearn, manganîs, copr, sinc, boron ac elfennau hybrin eraill yn fwyaf effeithiol ar y cyfan o dan amodau asidig.

Lleihau'r defnydd o wrtaith cyfansawdd, defnyddio mwy o wrtaith sy'n toddi mewn dŵr, gwella defnydd gwrtaith.


Yn ail, dylai dulliau dyfrhau fod yn rhesymol.

Gall newid dyfrhau llifogydd i ddyfrhau diferu arbed dŵr a gwrtaith a lleihau difrod pridd ar yr un pryd.E-bost: info@agronaturetech.com