Cartref > Newyddion > Cynnwys

Pam Mae Hadau Planhigion yn Diffinio?

Jan 30, 2018

Wrth siarad am hadau planhigion, felly mae grŵp o bobl yn hoff iawn o hau eu hunain, boed yn rhai blodau neu lysiau a ffrwythau, cyn belled ag y gellir dweud yr amodau y bydd grŵp o bobl bob amser i ledaenu rhai hadau, llysiau, marw, darlledu Beth yw'r hadau?


Gellir dweud hynny i'r grŵp hwn o bobl sy'n fwy brwdfrydig am dwf planhigion a gallant ddod â llawenydd a chyflawniad yn y cynhaeaf

image.png

Yn wir, yn ychwanegol at ei resymau ei hun, mae egino planhigyn yn dal i fod angen ocsigen, dŵr, golau haul a rhyngweithio'r ffactorau amgylcheddol hyn er mwyn ffynnu


Lleithder: Gyda'r lleithder, gall y maetholion a storir yng nghynllun hadau'r planhigyn gael effaith, i hyrwyddo ehangu celloedd a thyfiant


Ac ar gyfer ocsigen, mae angen i hadau anadlu trwy ocsigen o'r dechrau

image.png

Tymheredd: Yma mae gan blanhigion gwahanol eu tymheredd addas eu hunain, mewn gwirionedd, mae'r rhan fwyaf o dymheredd priodol yr hadau yn debyg i'n tymheredd cysur dynol, yn amrywio o 15,16 gradd i 27,28 gradd, yn fras yn y Cyfamser, felly hefyd yn hau gwanwyn ac yn hau hydref

Sunshine: Sunshine yw un o'r amodau ar gyfer egino hadau, ond nid ar gyfer yr holl hadau, ond gellir rhannu'r rhan fwyaf o'r hadau, yma yn ddau fath, y cyntaf i ysgafnhau'r enw a elwir yn dda: hadau wedi'u trosglwyddo'n rhywiol, yn ogystal â Hadau sensitif ysgafn, a elwir hefyd yn hadau sy'n allyrru ysgafn

image.png

Gwrtaith: Mae tyfu planhigion yn gofyn am amrywiaeth o halwynau anorganig, rhaid i halwynau anorganig gael eu diddymu mewn planhigion dŵr i'w amsugno. Saltiau anorganig gyda'r anghenion planhigion uchaf yw halwynau anorganig nitrogen, ffosfforws a photasiwm. Effaith nitrogen: hyrwyddo coesau cnwd a lliw gwyrdd tywyll, dail tywyll; Rôl potasiwm: hyrwyddo cadernid cnydau, coesyn ystyfnig a gwella ymwrthedd pla a gwrthsefyll llety; hyrwyddo ffurfio siwgr a starts; rôl gwrtaith ffosffad: Hyrwyddo datblygiad gwreiddiau cnydau a gwella gallu gwrthsefyll sychder; i hyrwyddo aeddfedrwydd cynnar cnydau, spike grawn, grawn llawn. Pwrpas ffrwythloni yw darparu'r halwynau anorganig angenrheidiol ar gyfer twf planhigion.